Hulpsite
Nederlands
search_left
 
Websitestatistieken
 
De statistiekmodule geeft u informatie over de bezoeken aan uw website tijdens een bepaalde periode.
pt_stats2
 
Grafieken

U kunt kiezen voor welke periode u de statistieken van uw website wenst te bekijken.
U kunt uw statistieken bekijken per periode, bijvoorbeeld voor vandaag, gisteren, de laatste 7 dagen, de huidige maand, de afgelopen maand en vanaf het begin.
U kunt ook uw statistieken bekijken vanaf een begindatum van uw keuze tot een einddatum van uw keuze. Gebruik hiertoe de opties: Van: DD/MM/JJJJ Tot: DD/MM/JJJJ

De grafiek toont de bezochte pagina's de bezoeken en de unieke bezoekers.

Het aantal bezochte pagina's stemt overeen met het aantal pagina's van uw website dat door internetters werd opgeroepen.
Het aantal bezoeken stemt overeen met het aantal keer dat internetters uw website hebben bezocht.
Het aantal unieke bezoekers komt overeen met het aantal unieke internetsurfers dat uw website heeft bezocht.
Voorbeeld: Van de 1e tot de 7e van deze maand bezocht een internetter uw website 4 keer en bekeek hij 5 pagina''s per bezoek.
U heeft dan 1 unieke bezoeker, 4 bezoeken en 20 bezochte pagina''s (4 bezoeken van 5 pagina''s > 4 x 5 = 20 pagina''s bezocht in totaal).


Informatie

Het deel Pagina's per bezoek toont, in de vorm van een gemiddelde, het aantal pagina's dat internetters per bezoek op uw website bekijken. Het weigeringspercentage vertegenwoordigt het percentage personen dat een pagina van uw website oproept en dan het venster sluit zonder verder te kijken. Hoe lager het weigeringspercentage, hoe meer internetters uw website lezen. Hoe hoger het weigeringspercentage, hoe minder internetters op uw website blijven. De gemiddelde tijd doorgebracht op uw website stemt overeen met de gemiddelde duur van een bezoek.


Tabellen

U kunt, in lijstvorm, de meest bezochte pagina''s van uw website bekijken en links het aantal keer dat ze werden opgeroepen.

U kunt ook de bron van de verkeer op uw website bekijken. Zo komt u te weten hoe internetters op uw website zijn beland. Directe toegang duidt erop dat mensen het URL-adres van uw website bij de adresbalk (http://www.MijnWebsite.com) hebben ingevuld of dat ze uw website tussen hun favorieten hebben staan. De andere adressen zijn websites waarop links naar uw website staan. Ook zoekmachines zoals Google zijn bronnen van dit soort verkeer.


IP-adressen


U kunt een IP-adres uitsluiten van uw statistieken. Een IP-adres is een uniek adres dat is toegekend aan een computer. Door een IP-adres te verwijderen, verwijdert u alle bezoeken aan uw website gekoppeld aan deze computer. We raden u aan om computers uit te sluiten omdat u hiermee uw website waarschijnlijk vaak bezoekt, zoals uw privé- en werkcomputer bijvoorbeeld. Door deze IP-adressen te verwijderen uit de lijst met getelde bezoeken, krijgt u een geloofwaardiger overzicht van uw bezoeken omdat u zelf geen deel van de statistieken uitmaakt.

Om uw IP-adres uit de statistieken te verwijderen, klikt u op Een IP-adres toevoegen bovenaan of boven de tabel. Bij het vakje vult u het adres uit het vakje Uw huidige IP-adres in en dan klikt u op het groene haakje. Uw statistieken worden nu geüpdatet zonder rekening te houden met uw bezoeken.


 


Google Analytics

U kunt, om uw WebSelf-statistieken aan te vullen, ook zelf een Google Analytics-account aanmaken. Ga hiertoe naar de website van Google Analytics en volg de betreffende stappen om uw eigen account aan te maken.

In de laatste stap voor het aanmaken van uw Google Analytics-account stuurt de tool u een script waaraan u alle pagina''s van uw website dient toe te voegen. Voorbeeld van een script geleverd door Google Analytics.Dankzij WebSelf dient u zelf het script niet op alle pagina's van uw website op te nemen. Om uw Google Analytics-account aan uw WebSelf-website te koppelen, dient u enkel het deel van het script hierboven in oranje onderlijnd (de afbeelding dient enkel als voorbeeld, het te kopiëren deel is van het type UA-1234567-1) te kopiëren. Surf dan naar de pagina Statistieken van uw website op het Extranet en plak het deel van de code in het betreffende vakje. Klik dan op de diskette om de wijziging op te slaan.
© Novaxis Solutions Inc. 2007-2014
Een website maken met WebSelf